4/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ01/09/2016-31/08/2020 tarihleri arasında uygulanacak olan Amatör Amaçlı Su Ürünleri
Avcılığını Düzenleyen 4/2 nolu Tebliğ 13 Ağustos 2016 Tarihli ve 29800 Sayılı
Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

Tebliğde en çarpıcı gelişme Lüferin minimum av boyu 20 cm’den 18 cm’ye düşürülmüştür.
Tebliğlere aşağıdaki linkten ulaşılabilinir.

http://www.suurunleri.org.tr/wp-content/uploads/2016/08/4-2_Nolu.pdf